Rekrutacja

REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA LOGICUS W ROKIETNICY NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do przedszkoli na terenie Gminy Rokietnica w roku szkolnym 2023/2024 odbywa się w formie elektronicznej. Wszystkie informacje, deklaracje oraz wnioski o przyjęcie do przedszkoli wraz z załącznikami do wniosków znajdziecie Państwo pod adresem http://nabor.pcss.pl/rokietnica.

Pierwsze wnioski – deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego będą aktywne od dnia 6.02.2023 do 17.02.2023r. Dokument ten wypełniają rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko w roku szkolnym 2023/2024 nadal uczęszczało do przedszkola. Wypełniony i podpisany dokument należy dostarczyć do przedszkola.

Uwaga: Pozostałe wnioski o przyjęcie do przedszkola będą aktywne od 01.03.2023 zgodnie z harmonogramem wynikającym z  Zarządzenia nr 6/2023 Wójta Gminy Rokietnica  z dnia 11 stycznia 2023r.

O przyjęciu dziecka do przedszkola decydują punkty, zdobyte w procesie rekrutacji. 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz kryteria naboru do Publicznego Przedszkola Logicus w Rokietnicy  na rok szkolny 2023/2024 określa Zarządzenie Zarządu Ogólnopolskiego Operatora Oświaty z dnia 31.01.2023r.

Rodzice i opiekunowie dzieci, spełniający określone kryterium, zobowiązani są potwierdzić przystąpienie do rekrutacji, dostarczając stosowne dokumenty. Wniosek  o przyjęcie dziecka wraz z załącznikami  będzie trzeba pobrać ze strony internetowej: http://nabor.pcss.pl/rokietnica.

http://nabor.pcss.pl/rokietnica